Dressuur- en springcommissie

27-12-2023

Spring- en dressuurcommissie K.VOR anno 2024

 

Beste Commissieleden, beste leden In 2024 gaan we als K.VOR-bestuur de plaatsen in de dressuur- en springcommissie opheffen en opnieuw openstellen zodat we iedereen die hiervoor in aanmerking wil komen de kans kunnen geven om zich te engageren in de vernieuwing en verandering in onze sport.

We vragen aan de kandidaten om een motivatiebrief op te stellen en deze via mail te sturen naar info@kvor.be

Belangrijk in deze motivatiebrief is dat jullie duidelijk jullie visie geven over de toekomst van onze regionale dressuur- of springsport en de rol die jullie hierin kunnen spelen. De mensen die reeds in de commissies zetelen dienen zich eveneens opnieuw kandidaat te stellen en deze motivatiebrief ook in te dienen. We weten dat dit misschien onrespectvol overkomt naar de mensen die al jaren of enige tijd in de commissies zetelen, maar dit is zeker niet de bedoeling. We willen ook aan deze mensen vragen om te verwoorden waarom jullie je engageren binnen onze werking. Na ontvangst van de kandidaturen zal de raad van bestuur zich hierover buigen en de mensen in de nieuwe commissies aanstellen.

Gelieve uw motivatiebrief voor 10 januari 2024 te versturen aub. Eind januari 2024 zal de samenstelling van de commissies worden bekendgemaakt.

 

 

 Namens het bestuur